Địa chỉ: Thôn Chùa Lương Phong
Điện thoại: 6.532.022
ĐẠI HỘI CHI BỘ MẦM NON LƯƠNG PHONG SÔ 1 NHIỆM KÌ 2020-2022
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ HỌC KÌ 1
 29/01/19  Tin tức nhà trường  158
BÀI THUYẾT TRÌNH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂMLỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI B1
 29/01/19  Tin tức nhà trường  108
 Bài Tuyên Truyền Về Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ emNăm hoc: 2018 – 2019
“Tấm gương nhà giáo Việt Nam” 2018.Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên truyền những tấm gương nhà giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.                                  “ Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến ...