Địa chỉ: Thôn Chùa Lương Phong
Điện thoại: 6.532.022
 14/11/17  Công đoàn  57
KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG CẤP CỤM - CỤM SỐ 4
 13/03/17  Công đoàn  59
MIẾT TINH KỈ NIỆM 8/3
 07/03/17  Công đoàn  57
KẾT QUẢ HỘI THI BÓNG TRUYỀN HƠI CẤP CỤM
 28/02/17  Công đoàn  52
TẬP LUYỆN THI BÓNG TRUYỀN HƠI
 21/02/17  Công đoàn  61
THĂM HỎI GIÁO VIÊN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO
 04/11/16  Công đoàn  75
GIAO LƯU CẦU LÔNG CẤP CỤM
 25/10/16  Công đoàn  56
Lễ miết tinh kỉ niệm 20/10
 03/10/16  Công đoàn  53
LỄ CHIA TAY, GẶP MẶT HIỆU TRƯỞNG- TRƯỜNG MN LƯƠNG PHONG 1