Địa chỉ: Thôn Chùa Lương Phong
Điện thoại: 6.532.022
 16/12/19  Hoạt động chuyên môn  36
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG MN LƯƠNG PHONG SỐ 1
 29/01/19  Hoạt động chuyên môn  54
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO " GIÚP ĐỠ ĐỒNG NGHIỆP"
 29/01/19  Hoạt động chuyên môn  37
KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA " CÔ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, TRẺ TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG"
 30/12/18  Hoạt động chuyên môn  40
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG- CHUYÊN ĐỀ LÀM QUEN VỚI TOÁN
 14/01/18  Hoạt động chuyên môn  58
THỂ LỆ HỘI THI " XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"
 14/01/18  Hoạt động chuyên môn  60
KẾ HOẠCH PHONG TRÀO " XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON AN TOÀN, CÔ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TRẺ TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG"
 15/05/17  Hoạt động chuyên môn  50
Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở trường MN Lương Phong số 1