ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG MN LƯƠNG PHONG 1- HIỆP HÒA- BẮC GIANG

 Trường Mầm non Lương Phong số 1 được thành lập từ ngày 10/11/2006 và được gọi là trường Mầm non Bán công Lương Phong số 1. Từ tháng 3 năm 2011 được chuyển đổi sang loại hình công lập theo Quyết định số: 692/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của Chủ tịch UBND Huyện Hiệp Hòa. Nhà trường có 1  khu  chính và các khu lẻ, khu trung tâm đặt tại thôn Chùa Lương Phong với tổng diện tích đất nhà trường là 4880m2. Nhà trường có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ trường mầm non gồm 3 đồng chí: Đ/c hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuy, 2 phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuân, Chu Thị Huyền. Có hội đồng trường được thành lập theo quyết định của UBND huyện Hiệp Hòa. Nhà trường có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

Nhà trường có Chi bộ Đảng riêng gồm 6 Đảng viên được thành lập theo quyết định ngày 24/6/2011 của Đảng ủy xã Lương Phong.  Có tổ chức Công đoàn thành lập ngày 27/8/2012  hiện có 27 đoàn viên công đoàn.  Có chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  được thành lập 30/11/2010 với 16 đoàn viên .

Nhà trường có 14 nhóm lớp học từ nhà trẻ đến mẫu giáo, các nhóm lớp được phân chia học đúng độ tuổi theo quy định tại Khoản 1 điều 13 Điều lệ trường mầm non.  Được quản lý qua sổ theo dõi học sinh của nhà trường. Hằng năm nhà trường có bảng phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp .

Đến nay tổng số CBGV, NV: 29 đ/c, số cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn là 100%. Cụ thể:

Trình độ trên chuẩn: 23/29 đ/c đạt tỷ lệ 79,4%.

Trình độ đạt chuẩn: 6/29 đ/c đạt tỷ lệ 20,6 %.