Địa chỉ: Thôn Chùa Lương Phong
Điện thoại: 6.532.022
Nội dung đang được cập nhật.